Právní informace
týkající se užívání internetových stránek společnosti Sipoch spol. s r.o.
Tato webová stránka je autorským dílem, které je chráněno zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Zaznamenávat, kopírovat či jinak rozmnožovat a napodobovat toto dílo pro jinou než osobní potřebu fyzické osoby, jejímž účelem zároveň není získání hospodářského či obchodního prospěchu bez souhlasu Sipoch, spol. s r.o., se zakazuje.

Společnost Sipoch, spol. s r.o. neodpovídá za žádnou škodu, ať již přímou či zprostředkovanou v souvislosti s informacemi a materiály uvedenými na těchto stránkách, čí případnými faktickými chybami (např. u specifikací jednotlivých produktů).

Používáním těchto webových stránek potvrzujete, že akceptujete podmínky použití. Společnost Sipoch, spol. s r.o. si vyhrazuje právo na provedení jakýchkoliv změn a oprav tohoto oznámení.


Tyto podmínky byly naposledy aktualizovány 1.11.2023


     Vyhledávání
     Certifikovaný partner


Společnost SIPOCH, spol. s r.o. je výhradní distributor a jediné certifikované servisní středisko produktů GILSON na území ČR a SR.


     Právní forma


Společnost SIPOCH, spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze C 27594, IČ 6049 0748Home     O společnosti    Servis    Ceníky    Ke stažení    Kontakt    Právní informace
Copyright © 2006-2024 Sipoch, spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.