Microman E
Související produkty:
Podobné produkty:
Pipeta pro problémové kapaliny. Vylepšená konstrukce pro ergonomii a spolehlivost výsledků. Nejvyšší správnost a přesnost při pipetování viskózních, těkavých, teplých i studených kapalin.
 • Patentovaný QuickSnap systém k nasazení i odhození kapiláry s pístem dovoluje používání pipety stejně snadno jako běžnou pipetu při nasazování špiček
 • Zamykací tlačítko brání nechtěné změně objemu během pipetování
 • Komfortní tvar pro snadné držení pipety
 • Indikátor objemu trvale pod kontrolou
 • Velké ovládací tlačítko


Jak funguje positive displacement pipeta?
 • Mezi pístem a kapalinou není vzduch.
 • Požadovaný objem je rychle a kompletně nasán.
 • Aktivní stírání kapaliny pístem ze stěny kapiláry garantuje přesné dávkování i velmi viskózních kapalin.Výhody positive displacement pipety
 • Zlepšuje správnost a přesnost dávkování objemů problémových kapalin.
 • Široké pokrytí – 6 modelů pokrývá rozsah od 1 µl až 1000 µl (pro objemy nad 1000 µl použijte Distriman nebo Repetman, které fungují na stejném principu).
 • Pipetovaný objem je plynule nastavitelný.
 • Není nutná rekalibrace pipety po výměně kapiláry s pístem.
 • Kapiláry i s písty lze nasadit a odhodit bezkontaktně, podobně jako běžnou špičku.

Problémové kapaliny
 • Viskózní, husté jako jsou oleje, sirupy, kosmetické krémy, barvy, glycerol.
 • Těkavé jako aceton, chloroform, ACN, hexan – nekapou ze špičky jako u běžné pipety.
 • Studené a teplé vodné roztoky.
 • Toxické roztoky.

100% ochrana proti kontaminaci
 • Technická konstrukce positive displacement pipety na rozdíl od běžné pipety principiálně brání vzniku letícího aerosolu z nasávané kapaliny.
 • Tím, že nevznikne aerosol a navíc, když se na každý vzorek nasadí nová kapilára s pístem, nemůže dojít ke kontaminaci dalšího vzorku aerosolem z předchozího. Běžné filtrové špičky nikdy nemohou 100% zabránit křížové kontaminací aerosolem, i když jsou velmi účinné. Proto je tato pipeta vhodná i pro nebezpečné, silně toxické kapaliny a pro vzorky velmi citlivé na křížovou kontaminaci jako fragmenty DNA, enzymatické roztoky, radioaktivitou značené vzorky.

Doplňující informace
 • Garantované výsledky – správnost a přesnost jsou lepší, než zaručuje specifikace ISO8655. Těchto výsledků lze dosáhnout jen s použitím originálních kapilár a pístů pro Microman, zkráceně CP (Capilary and Pistons).
 • Nezapomeňte, že k nové pipetě se dá objednat akreditovaný kalibrační certifikát ISO 17025 - ISO 8655.
 • Kapiláry jsou vyráběny z čistého polypropylenu bez barviv. Tenkými kapilárami se dostanete i do úzkých zkumavek.
Náhled tabulky
     Vyhledávání


Home     O společnosti    Servis    Ceníky    Ke stažení    Kontakt    Právní informace
Copyright © 2006-2024 Sipoch, spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.